Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

 15.09.2018 ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem 19 września br.

Lista z należnościami za wykorzystaną  energię elektryczną  zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej i dotyczy  wszystkich użytkowników. 

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną , zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie będą informowani za pośrednictwem tablicy ogłoszeń . 

Czytaj dalej