Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

20 .10.2018 ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem 20 Października br.

Lista z należnościami za wykorzystaną  energię elektryczną  zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej i dotyczy wszystkich użytkowników działek.

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie będą informowani za pośrednictwem tablicy ogłoszeń. 

Czytaj dalej