Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

15 .12.2018 ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem 20 grudnia br.

Lista z należnościami za wykorzystaną energię elektryczną zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej.

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie będą informowani za pośrednictwem tablicy ogłoszeń.

Czytaj dalej