Luty 21 2018 19:45:18
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3,941
· Najnowszy użytkownik: amujery
prąd

Zarząd ROD ,, Szafirek” poszukuje elektryka z uprawnieniami do prac na Naszym Ogrodzie.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do dnia 18.02.2017· Asia dnia luty 01 2017 · Kategoria: Bez kategorii · 21 komentarzy · 1395 czytań ·Drukuj
WODA

ZARZĄD ROD „SZAFIREK „ PRZYPOMINA  UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE WYMIANY O NIE ZWŁOCZNEJ KONIECZNOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ   OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO WYMIANY WODMIERZA.PAŃSTWA OBECNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA PONIEWAŻ NALEŻY SPORZĄDZIĆ I PODPISAĆ PROTOKÓŁ WYMIANY URZĄDZENIA.         Przypominamy że usługa jest doliczona w opłacie rocznej 2016r. 


· Sosenek dnia październik 18 2016 · Kategoria: Bez kategorii · Czytaj więcej · 32 komentarze · 4665 czytań ·Drukuj
POMIARY

   ZARZĄD INFORMUJĘ , OD DNIA 23 WRZEŚNIA BR NA TERENIE NASZEGO OGRODU ROZPOCZYNAJĄ PRACE GEODECI. W ZWIĄZKU Z TYM UPRZEJMNIE PROSIMY O ZAMKNIĘCIE PSÓW W KOJCACH LUB ALTNACH, TAK BY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO OSOBĄ DOKONUJACYM POMIARÓW GEODEZYJNYCH.   

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY , ŻE W/W PRACE WYMAGAJĄ WEJŚCIA NA TEREN KAŻDEJ DZIAŁKI. 

NIE MA OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W POMIARACH , NIEMIEJ JEST TO PAŃSTWA UPRAWNIENIEM. · Asia dnia wrzesień 16 2016 · Kategoria: Bez kategorii · 30 komentarzy · 2278 czytań ·Drukuj
Dzień Dziecka· Sosenek dnia czerwiec 03 2016 · Kategoria: Inne · Czytaj więcej · 32 komentarze · 3507 czytań ·Drukuj
Stawki opłat za użytkowanie działki

Składki i opłaty roczne za 2016 rok

 

Składki i opłaty jednorazowe w przypadku zmiany użytkownika działki · Sosenek dnia kwiecień 27 2016 · Kategoria: Finanse · Czytaj więcej · 6132 czytań ·Drukuj
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

18 kwietnia br w ?wietlicy ROD Szafirek odby?o si? zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Mi?dzy innymi w trakcie zebrania wybrano nowy Zarz?d ROD Szafirek, przesta?a istnie? komisja rozjemcza, a komisja rewizyjna jeszcze si? nie ukonstytuowa?a.

Sk?ad nowego zarz?du:· Sosenek dnia kwiecień 20 2015 · Kategoria: Zebrania diakowcw · Czytaj więcej · 35 komentarzy · 4065 czytań ·Drukuj
Segregacja ?mieci

ZARZ?D ROD „SZAFIREK” INFORMUJE:

OD 1 STYCZNIA 2015R WSZYSTKIE POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE:  

SZK?O, MAKULATUR? ORAZ PLASTIK S? CZIPOWANE

CO OZNACZA  WZMORZON? KONTROL? SEGREGACJI ODPADÓW. 

W ZWI?ZKU Z TYM PRZYPOMINAMY,

I? NA TERENIE ROD OBOWI?ZUJ? SEGREGACJA ?MIECI.

BRAK SEGREGACJI OZANCZA? B?DZIE

ZWI?KSZENIE OP?ATY ZA WYWZÓZ ?MIECI W ROKU 2015.· Sosenek dnia styczeń 07 2015 · Kategoria: Sprawy organizacyjne · Czytaj więcej · 2920 czytań ·Drukuj
Zakaz spalania odpadw zielonych

W zwi?zku z licznymi pytaniami i w?tpliwo?ciami dotycz?cymi mo?liwo?ci spalania pozosta?o?ci ro?innych (trawa, li?cie, ga??zie itp.), wyja?niamy, ?e na terenie miasta Poznania obowi?zuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozosta?o?ci ro?linnych).

  rod szafirek

Zakaz spalania zosta? wprowadzony w zwi?zku z tym, ?e w Poznaniu dzia?a systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych. Oznacza to, ¿e pielêgnuj?c swój ogródek czy teren nieruchomo?ci, nie mo?na np. rozpala? ogniska, by pozby? siê pozosta?o?ci - li?ci, poobcinanych ga?êzi czy resztek trawy.

Takie odpady nie powinny równie? trafia? do zwyk?ych pojemników na ?mieci. Pozby? siê ich mo?na na trzy sposoby: poprzez kompostowanie, przekazanie w wyselekcjonowanych workach opisanych ROD wwyzanczonym miejscu na terenie ogrodu  ( WORKI MO?NA ZAKUPI? NA TERENIE OGRODU - ?WIETLICA LUB DZIA£A NR 42 ) b?d? dostarczy? we w?asnym zakresie  do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. Gratowiska.

Na Gratowiska zapraszamy:

  • w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 (przy by?ym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. tel. 61 833 22 12;
  • w Poznaniu przy ul. Wrzesiñskiej 12. Punkt czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. tel. 601 728 663;
  • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren sk?adowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00. Tel. 61 811 96 67.


· Sosenek dnia październik 02 2014 · Kategoria: Sprawy organizacyjne · Czytaj więcej · 1681 czytań ·Drukuj
Walne Zebranie Sprawozdawcze

12.04.14 odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Szafirek. W trakcie w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego mi?dzy innymi przyj?to uchwa?? dotycz?c? op?at za u?ytkowanie dzia?ki, op?at wnoszonych przez nowych u?ytkowników dzia?ek oraz odby?y si? wybory uzupe?niaj?ce do organów PZD ROD Szafirek.

Do Zarz?du ROD Szafirek wybrano:

  • Miros?aw Modrzejewski 
  • ?ukasz Czekanowicz  


· Sosenek dnia kwiecień 16 2014 · Kategoria: Zebrania diakowcw · Czytaj więcej · 1381 czytań ·Drukuj
Zebranie

W dniu 26 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 - 12:30 na terenie ogrodu Szafirek odb?dzie si? po raz drugi zebranie dzia?kowców, którego celem jest g?osowanie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które b?dzie prowadzi?o nasz ogród dzia?kowy.· Sosenek dnia kwiecień 09 2014 · Kategoria: Zebrania diakowcw · Czytaj więcej · 30 komentarzy · 3080 czytań ·Drukuj
UWAGA WAMANIA

 

Kradzie¿e ROD Szafirek

Na terenie ROD Szafirek dochodzi do licznych w³amañ.

U¿ytkowników dzia³ek prosimy o sprawdzenie i zabezpieczenie swoich altan oraz czujno¶æ.

W razie konieczno¶ci proszê dzwoniæ na nr alarmowy Policji 112

Je¶li kto¶ zauwa¿y wy³amane rozciêt± k³ódkê, wy³amane drzwi itp. proszê o informacjê w formie komentarza do tego newsa zawieraj±c± numer dzia³ki.

W celu dadania komentarza kliknij poni¿ej na teksty "czytaj wiêcej", "... komentarzy".

 · Sosenek dnia grudzień 27 2012 · Kategoria: Sprawy organizacyjne · Czytaj więcej · 1553 czytań ·Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
668,690 unikalne wizyty