Maj 23 2018 05:00:49
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 4,240
· Najnowszy użytkownik: uqeqyl
Zakaz spalania odpadw zielonych

W zwi?zku z licznymi pytaniami i w?tpliwo?ciami dotycz?cymi mo?liwo?ci spalania pozosta?o?ci ro?innych (trawa, li?cie, ga??zie itp.), wyja?niamy, ?e na terenie miasta Poznania obowi?zuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozosta?o?ci ro?linnych).

  rod szafirek

Zakaz spalania zosta? wprowadzony w zwi?zku z tym, ?e w Poznaniu dzia?a systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych. Oznacza to, ¿e pielêgnuj?c swój ogródek czy teren nieruchomo?ci, nie mo?na np. rozpala? ogniska, by pozby? siê pozosta?o?ci - li?ci, poobcinanych ga?êzi czy resztek trawy.

Takie odpady nie powinny równie? trafia? do zwyk?ych pojemników na ?mieci. Pozby? siê ich mo?na na trzy sposoby: poprzez kompostowanie, przekazanie w wyselekcjonowanych workach opisanych ROD wwyzanczonym miejscu na terenie ogrodu  ( WORKI MO?NA ZAKUPI? NA TERENIE OGRODU - ?WIETLICA LUB DZIA£A NR 42 ) b?d? dostarczy? we w?asnym zakresie  do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. Gratowiska.

Na Gratowiska zapraszamy:

  • w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 (przy by?ym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. tel. 61 833 22 12;
  • w Poznaniu przy ul. Wrzesiñskiej 12. Punkt czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. tel. 601 728 663;
  • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren sk?adowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00. Tel. 61 811 96 67.


· Sosenek dnia październik 02 2014 · Kategoria: Sprawy organizacyjne · Czytaj więcej · 1805 czytań ·Drukuj
Walne Zebranie Sprawozdawcze

12.04.14 odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Szafirek. W trakcie w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego mi?dzy innymi przyj?to uchwa?? dotycz?c? op?at za u?ytkowanie dzia?ki, op?at wnoszonych przez nowych u?ytkowników dzia?ek oraz odby?y si? wybory uzupe?niaj?ce do organów PZD ROD Szafirek.

Do Zarz?du ROD Szafirek wybrano:

  • Miros?aw Modrzejewski 
  • ?ukasz Czekanowicz  


· Sosenek dnia kwiecień 16 2014 · Kategoria: Zebrania diakowcw · Czytaj więcej · 1505 czytań ·Drukuj
Plan Ogrodu Dziakowego Szafirek

Chcesz odwiedzi ssiadów, znasz numer dziaki ale nie wiesz gdzie si ta dziaka znajduje - skorzystaj z planu Ogrodu Dziakowego Szafirek· Sosenek dnia czerwiec 12 2012 · Kategoria: Sprawy organizacyjne · Czytaj więcej · 1495 czytań ·Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
782,973 unikalne wizyty