ODPADY ZIELONE

Zarząd ROD „Szafirek” informuje, że od dnia 09 kwietnia br. w biurze zarządu do odbioru dębą worki na bioodpady w ramach opłaty za śmieci.

Na jedną działkę przypada 8 szt. worków o pojemności 60 litrów na cały sezon.

Worki wydawane będą tylko użytkownikom działek za  pokwitowaniem.

Zapełnione worki z odpadami zielonymi można składować na terenie parkingu w miejscu do tego wyznaczonym.

Ponadto informujemy że nadal można zakupić większe worki tak jak w latach minionych.

Czytaj dalej


WODA

ZARZĄD ROD „SZAFIREK „ PRZYPOMINA UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE WYMIANY O NIE ZWŁOCZNEJ KONIECZNOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO WYMIANY WODMIERZA.PAŃSTWA OBECNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA PONIEWAŻ NALEŻY SPORZĄDZIĆ I PODPISAĆ PROTOKÓŁ WYMIANY URZĄDZENIA.

Przypominamy że usługa była doliczona w opłacie rocznej za 2016r.

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE

Wobec wprowadzenia nowych rozwiązań i wymogów dot. gospodarki bioodpadami przez GOAP , celem uniknięcia dodatkowych obciążeń finansowych przez użytkowników działek. Konieczne stało się wyposażenie każdej działki w kompostownik.

Jednocześnie zarząd przypomina iż , zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka musi posiadać kompostownik.

Brak kompostownika stanowić może podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Wobec powyższego zarząd do dnia 30 marca 2018 r przyjmować będzie oświadczenia użytkowników działek o posiadaniu na terenie działki wymaganego regulaminem kompostownika.

Wzór oświadczenia dostępny w biurze zarządu.

Czytaj dalej


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

ZARZĄD ROD ”SZAFIREK „

ZAWIADAMIA O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM KTÓRE ODBĘDZIĘ SIĘ W DNIU 24 MARCA BR ( SOBOTA ) W ŚWIETLICY ROD „SZAFIREK” W POZNANIU

  • W I TERMINIE O GODZ. 13:00
  • W II TERMINIE O GODZ. 13:30

Wgląd do dokumentów przygotowanych na zebranie możliwy w dniu 17 marca br w biurze zarządu w godz. 12:00-13:00

 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód

 

tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Prosimy o obecność Twój głos jest również ważny

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE

Wobec wprowadzenia nowych rozwiązań i wymogów dot. gospodarki bioodpadami przez GOAP , celem uniknięcia dodatkowych obciążeń finansowych przez użytkowników działek. Konieczne stało się wyposażenie każdej działki w kompostownik.

Jednocześnie zarząd przypomina iż , zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka musi posiadać kompostownik.

Brak kompostownika stanowić może podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Wobec powyższego zarząd do dnia 30 marca 2018 przyjmować będzie oświadczenia użytkowników działek o posiadaniu na terenie działki wymaganego regulaminem kompostownika.

Wzór oświadczenia dostępny w biurze zarządu.

Czytaj dalej


ZARZĄD INFORMUJE

Zarząd Rod ,,Szafirek’ prosi użytkowników działek o wypełnienie oświadczenia dotyczącego wyposażenia działek w szamba -dla Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Poznania. Jest to wynikiem zaleceń po inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na terenie naszego ogrodu w dniu 28.06.2016 roku.

W tym celu zapraszamy do biura zarządu użytkowników działek którzy jeszcze nie wypełniły takiego oświadczenia podczas sobotnich dyżurów.

Czytaj dalej