Rębak na gałęzie

 

Zarząd ROD „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 03 października br. do 05 października br. do godz. 13:00 obok miejsca na bioodpady.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

PRZYPOMINAMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY