Stawki opłat za użytkowanie działki

Składki i opłaty roczne za 2017 rok

Opłata Ogrodowa1,02 złod m2 powierzchni działki
Opłata wnoszona do PZD0,08 złza m2 powierzchni działki
składka Członkowska6,00 zł
Fundusz inwestycyjno remontowy73,85 złod działki
Opłata ogrodowa energetyczna58,07 złod działki
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych107,00 złod działki
zaliczka na wodęnaliczana indywidualnie
Opłata ogrodowa wodna20,69 złod działki
Montaż wodomierza29,00 zlod działki
Koszt wodomierza i plomby54,80 złod działki
Woda za rok 20174,84 złza m3 (w/g wskazań licznika)
Montaż licznika elektrycznego36,00 złod działki
Koszt licznika elektrycznego36,00 złod działki
Energia elektryczna0,56 złza kWh (w/g wskazań licznika)

Termin płatności wszystkich składek upływa 30 czerwca br. Po tym dniu będą naliczane  odsetki ustawowe oraz wysyłane upomnienie, za które będzie pobrana opłata 15,00 zł

  1. Opłata ogrodowa – opłata na rzecz ogrodu – wysokość składki uchwala walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na bieżące potrzeby ogrodu (między innymi  konserwacja infrastruktury itp…) i pozostaje w całości do dyspozycji ząrzudu.

Składki i opaty jednorazowe w przypadku przejęcia działki

Opłata wpisowa300,00 zł
Opłata inwestycyjna1000,00 zł
Opłata za kontener na śmieci230,00 zł
Parking300,00 zł