Stawki opłat za użytkowanie działki

Składki i opłaty roczne za 2017 rok

Opłata Ogrodowa 1,02 zł od m2 powierzchni działki
Opłata wnoszona do PZD 0,08 zł za m2 powierzchni działki
składka Członkowska 6,00 zł
Fundusz inwestycyjno remontowy 73,85 zł od działki
Opłata ogrodowa energetyczna 58,07 zł od działki
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych 107,00 zł od działki
zaliczka na wodę naliczana indywidualnie
Opłata ogrodowa wodna 20,69 zł od działki
Montaż wodomierza 29,00 zl od działki
Koszt wodomierza i plomby 54,80 zł od działki
Woda za rok 2017 4,84 zł za m3 (w/g wskazań licznika)
Montaż licznika elektrycznego 36,00 zł od działki
Koszt licznika elektrycznego 36,00 zł od działki
Energia elektryczna 0,56 zł za kWh (w/g wskazań licznika)

Termin płatności wszystkich składek upływa 30 czerwca br. Po tym dniu będą naliczane  odsetki ustawowe oraz wysyłane upomnienie, za które będzie pobrana opłata 15,00 zł

  1. Opłata ogrodowa – opłata na rzecz ogrodu – wysokość składki uchwala walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na bieżące potrzeby ogrodu (między innymi  konserwacja infrastruktury itp…) i pozostaje w całości do dyspozycji ząrzudu.

Składki i opaty jednorazowe w przypadku przejęcia działki

Opłata wpisowa 300,00 zł
Opłata inwestycyjna 1000,00 zł
Opłata za kontener na śmieci 200,00 zł
Parking 300,00 zł