Włączenie wody

              ZARZĄD ROD „SZAFIREK” INFORMUJE ŻE

W DNIU 23 MARCA 2019 R (SOBOTA) O GODZ. 11:00      

NASTĄPI WŁĄCZENIE WODY NA TERENIE OGRODU, JEŻELI WARUNKI POGODOWE NA TO POZWOLĄ.

PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI NA STRONIE WWW LUB TABLICY OGŁOSZEŃ

PROSIMY O ZABEZPIECZANIE SWOICH ALTAN