Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

odwołany  ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. przed wejściem do biura należy zdezynfekować ręce dostępnym w biurze środkiem. Nos i usta należy mieć zasłonięte. Uprasza się również o zachowanie odstępów podczas stania w kolejce do biura.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem 23 listopada  br.

Lista z należnościami  za wykorzystaną  energię elektryczną  zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej.

 

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie mają podanej kwoty zużycia na tablicy. Obok takiego numeru działki widnieje zasłonięta kwota.

Czytaj dalej


Z GŁĘBOKIM ŻALEM.

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY

                          Znalezione obrazy dla zapytania krzyż do klepsydry

 że w dniu 15.10.2020 r. zmarł wieloletni użytkownik działki nr 241
Ś. P. Walerian Glapa

Uroczystości pogrzebowe  odbędą się w dniu 20.10.2020 o godz.12:15 w kościele  pw. Świętego Jerzego.

Ceremonia pogrzebowa odbywać się będzie o godz. 13:30 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina.

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek

Czytaj dalej


Rębak na gałęzie.

 

Zarząd ROD Komisaryczny „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 22 października  br.  do 25 października br.  obok miejsca na bioodpady.

Przypominamy , że należy usunąć nasadzenia znajdujące się w drodze/alejce  poza obszarem działki. W wyżej wskazanym terminie można usunięte nasadzenia złożyć obok miejsca na bioodpady.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

INFORMUJEMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY

 

 

 

Czytaj dalej