ŻYCZENIA

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Zarząd komisaryczny Rod Szafirek składa najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia i miłości,  spokoju i wytrwałości w dążeniu do celów.
Aby spokój ducha Państwa nie opuszczał, a radość w sercu rozpromieniła
Wasze życie.

Wesołych Świąt!!!

Czytaj dalej


Remont linii elektrycznej

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek informuje, że z dniem 6 kwietnia br. przystępuje do wykonania linii elektrycznej
z napowietrznej na doziemną
w alejkach Perłowej i Platynowej.

Przewidziany termin zakończenia prac – 20 kwiecień br. 

W związku z powyższym wyżej wymienione alejki w okresie prowadzenia robót zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów. W przypadku pozostawienia pojazdu w jednej z w/w alejek, pojazd ten zostanie odholowany na parking na koszt właściciela pojazdu. W trakcie prowadzenia prac alejki będą niedostępne, między innymi dla pojazdów wywożących nieczystości ciekłe. Zarząd sugeruje o dokonanie wywozu nieczystości z odpowiednim wyprzedzeniem oraz nie zamawiania żadnych dostaw towarów.

Ponad to w okresie prowadzenia prac będą występować przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Czytaj dalej