Jak pozbądź się obciętych gałęzi

Zarząd ROD „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 30 września br. do 07 października  br.  w miejscu wyznaczonym taśmą . Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi. PRZYPOMINAMY ŻE […]

Czytaj dalej


Remont linii elektrycznej c.d – remont drogi

Zarząd ROD Szafirek informuje, że z dniem 08 września br. przystępuje do naprawy nawierzchni drogi  w alejkach Perłowej i Platynowej. Przewidziany termin zakończenia prac – 08-11 września br.  W związku z powyższym wyżej wymienione alejki oraz alejka Rubinowa na wysokości Perłowej i Platynowej w okresie prowadzenia robót zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów. W przypadku pozostawienia […]

Czytaj dalej