Wnioski o przydział mieszkania

Zarząd ROD „Szafirek”

PRZYPOMINA ŻE DO 28 CZERWCA 2019R  W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA – BIURZE SPRAW LOKALOWYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIENIA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO LUB MIESZKALNEGO.

W BIURZE ZARZĄDU MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK I LICZYĆ NA POMOC W JEGO WYPEŁNIENIU.