Przedogródek ważna informacja

Na podstawie § 68 Regulaminu ROD uprasza się o usunięcie wszelkich nasadzeń, płotków, kamieni itp. sprzed działki- teren wspólny ROD liczymy się od granicy działki lub zminimalizowania ich do odległości 30 cm od płotu. Zarząd wyznacza termin na usunięcie w/w nasadzeń i naniesień do 15.06.2021 r. 

Po tym terminie Zarząd Komisaryczny ROD wyznaczy wykonawcę, który wykona to w ramach dodatkowej opłaty, którą poniesie działkowiec. Sprawę ustalenia odpowiedzialności działkowca reguluje § 67 regulaminu ROD.

 

Czytaj dalej


Dzień Dziecka

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „SZAFIREK” OGŁASZA MOŻLIWOŚĆ ZAPISU DZIECI DZIAŁKOWCÓW NA FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA, PLANOWANY TERMIN  FESTYNU TO       19 CZERWCA 2021R . TERMIN TEN UZALEŻNIONY JEST OD OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH Z COVID 19.

ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ

– TELEFONICZNIE  506 818 608

– MAILOWO  rodszafirek@poczta.fm

– LISTOWNIE ( KARTKA POZOSTAWIONA W SKRZYCNE PRZY WEJŚCIU DO BIURA)

– OSOBIŚCIE

PRZY ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ WIEK I PŁEĆ DZIECKA ORAZ NR DZIAŁKI.

TERMIN ZGŁOSZENIA DO 10 CZERWCA BR

Czytaj dalej


Dyżur biura zarządu

  Zarząd Komisaryczny  ROD “Szafirek” informuje że, biuro zarządu  będzie czynne

                    22 maja  2021 r  w godz. 11:00 do 13:00

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. przed wejściem do biura należy zdezynfekować ręce dostępnym w biurze środkiem. Nos i usta należy mieć zasłonięte. Uprasza się również o zachowanie odstępów podczas stania w kolejce do biura.

 

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie.

 

 

Czytaj dalej


GRATOWÓZ

                                                                       OGŁOSZENIE

Zarząd Komisaryczny  ROD „SZAFIREK” informuje że w dniu 08 maja 2021 r (sobota) o godz. 8:00 na teren parkingu zostanie podstawiony  GRATOWÓZ.

Przypominamy że odpady problemowe należy przynieść jedynie w wyznaczonym terminie należy je również załadować do kontenera.

Kontener po zapełnieniu zostanie usunięty. 

Zabrania się wyrzucania :

– odpadów zielonych ( trawa, gałęzie, korzenie, liście)

– papy, styropianu, eternitu, opon

– odpadów podlegających segregacji oraz odpadów komunalnych

                                    PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ KONTENERA

Czytaj dalej


Brama

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD SZAFIREK INFORMUJE ŻE OD                                                                 DNIA 01 MAJA  BR. ( SOBOTA)

WJAZD NA TEREN OGRODU BĘDZIE MOŻLIWY DO GODZINY

                      11:00 I PO GODZINIE 18:00

W KAŻDY PIĄTEK WJAZD MOŻLIWY PRZEZ CAŁA DOBĘ

Czytaj dalej


Rębak na gałęzie zmiana terminu

W związku z niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi, termin składowania gałęzi zostaje przedłużony do dnia 25 kwietnia br. włącznie.

Zarząd ROD Komisaryczny „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 15 kwietnia  br.  do 18 kwietnia br.  obok miejsca na bioodpady.

Przypominamy , że należy usunąć nasadzenia znajdujące się w drodze/alejce  poza obszarem działki.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

INFORMUJEMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY

 

 

 

Czytaj dalej