Dyżur biura zarządu

  Zarząd Komisaryczny  ROD “Szafirek” informuje że, biuro zarządu  będzie czynne

                    13 marca  2021 r  w godz. 11:00 do 13:00

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. przed wejściem do biura należy zdezynfekować ręce dostępnym w biurze środkiem. Nos i usta należy mieć zasłonięte. Uprasza się również o zachowanie odstępów podczas stania w kolejce do biura.

 

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie.

 

 

Czytaj dalej


GRATOWÓZ

                                                                       OGŁOSZENIE

Zarząd Komisaryczny  ROD „SZAFIREK” informuje że w dniu 17 kwietnia 2021 r (sobota) o godz. 8:00 na teren parkingu zostanie podstawiony  GRATOWÓZ.

Przypominamy że odpady problemowe należy przynieść jedynie w wyznaczonym terminie należy je również załadować do kontenera.

Kontener po zapełnieniu zostanie usunięty. 

Zabrania się wyrzucania :

– odpadów zielonych ( trawa, gałęzie, korzenie, liście)

– papy, styropianu, eternitu, opon

– odpadów podlegających segregacji oraz odpadów komunalnych

                                    PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ KONTENERA

Czytaj dalej


Rębak na gałęzie.

 

Zarząd ROD Komisaryczny „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 15 kwietnia  br.  do 18 kwietnia br.  obok miejsca na bioodpady.

Przypominamy , że należy usunąć nasadzenia znajdujące się w drodze/alejce  poza obszarem działki.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

INFORMUJEMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY

 

 

 

Czytaj dalej


Z GŁĘBOKIM ŻALEM.

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY

                          Znalezione obrazy dla zapytania krzyż do klepsydry

 że w dniu 15.10.2020 r. zmarł wieloletni użytkownik działki nr 241
Ś. P. Walerian Glapa

Uroczystości pogrzebowe  odbędą się w dniu 20.10.2020 o godz.12:15 w kościele  pw. Świętego Jerzego.

Ceremonia pogrzebowa odbywać się będzie o godz. 13:30 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina.

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek

Czytaj dalej