Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

 17 lipca br. ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. przed wejściem do biura należy zdezynfekować ręce dostępnym w biurze środkiem. Nos i usta należy mieć zasłonięte. Uprasza się również o zachowanie odstępów podczas stania w kolejce do biura.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem 21 lipca br.

Lista z należnościami  za wykorzystaną  energię elektryczną  zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej i dotyczy wszystkich użytkowników działek. 

 

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie mają podanej kwoty zużycia na tablicy. Obok takiego numeru działki widnieje zasłonięta kwota.

Czytaj dalej


WYMINANA WODOMIERZA

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „SZAFIREK „ PRZYPOMINA ŻE WODOMIERZE PODLEGAJĄ  WYMIANIANE  CO PIĘĆ LAT.

UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE WYMIANY LUB TYM KTÓRYM PRZYPADA WYMIANA W TYM ROKU PROSIMY  ABY  DO DNIA 10 KWIETNIA BR.   SKONTAKTOWALI SIĘ Z OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO WYMIANY WODOMIERZA.

UŻYTKOWNIKU DZIAŁKI JEŚLI NIE MASZ  PEWNOŚCI CZY W TYM  ROKU PRZYPADA WYMIANA WODOMIERZA PROSZĘ  O KONTAKT TEL. 506 818 608.

PAŃSTWA OBECNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA PONIEWAŻ NALEŻY SPORZĄDZIĆ I PODPISAĆ PROTOKÓŁ WYMIANY URZĄDZENIA.

Przypominamy że usługa była lub jest doliczona do opłaty  rocznej.

Czytaj dalej


Na terenie ogrodu obowiązuję ograniczenie prędkość do 10 km/h

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek przypomina że, na terenie ogrodu obowiązuję ograniczenie prędkości do 10 km/h.

Przekraczanie tej prędkości zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich oraz powoduje ogromny kurz który, jest uciążliwy dla innych użytkowników działek.

Osoby które nie będą przestrzegać ograniczania prędkości decyzją zarządu będą miały dezaktywowany pilot.

Przypominamy że użytkownik działki odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego wiedzą lub zgodą na działce i w ogrodzie.

Czytaj dalej


KLIPSY DO FURTKI !

ZARZĄD ROD „SZAFIREK” INFORMUJE ŻE W BIURZE ZARZĄDU DO ODBIORU SĄ KLIPSY DO FURTKI.
PO WYDANIU WIĘKSZOŚCI KLIPSÓW ZARZĄD DOKONA MONTAŻU CENTRALI DO WEJŚCIA NA TEREN OGRODU.
OD TEGO MOMENTU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KLUCZA PATENTOWEGO.

• ABY WEJŚĆ NA TEREN OGRODU NALEŻY PRZYŁOŻYĆ KLIPSA DO CENTRALI.

• ABY WYJŚĆ Z TERENU OGRODU NALEŻY PRZYCISNĄĆ KLAWISZ ZNAJDUJĄCY SIĘ PO PRAWEJ STRONIE NA SŁUPIE

Czytaj dalej


INFORMACJA

Zarząd ROD ”SZAFIREK” informuje, że od dnia 09 kwietnia br. w biurze zarządu do odbioru będą worki na bioodpady w ramach opłaty za śmieci. Na jedna działkę przypada 8 szt. worków o pojemności 60 litrów na cały sezon.
Worki wydawane będą tylko użytkownikom działki za pokwitowaniem.

ZAPEŁNIONE WORKI Z ODPADAMI ZIELONYMI MOŻNA SKŁADOWAĆ NA TERENIE PARKINGU W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM.

Ponadto informujemy że nadal można zakupić większe worki tak jak w latach minionych.

Czytaj dalej


Gratowóz

W dniu 14 KWIETNIA 2018r (sobota) o godz. 8:00 na teren parkingu zostanie podstawiony GRATOWÓZ.

Kontener po zapełnieniu zostanie usunięty.

Zabrania się wyrzucania :

– odpadów zielonych ( trwa, gałęzie , korzenie , liście)

– papy , styropianu , eternitu

– odpadów podlegających segregacji oraz odpadów komunalnych

PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ KONTENERA

Czytaj dalej