OGŁOSZENIE

Wobec wprowadzenia nowych rozwiązań i wymogów dot. gospodarki bioodpadami przez GOAP , celem uniknięcia dodatkowych obciążeń finansowych przez użytkowników działek. Konieczne stało się wyposażenie każdej działki w kompostownik. Jednocześnie zarząd przypomina iż , zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka musi posiadać kompostownik. Brak kompostownika stanowić może podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Wobec […]

Czytaj dalej


ZARZĄD INFORMUJE

Zarząd Rod ,,Szafirek’ prosi użytkowników działek o wypełnienie oświadczenia dotyczącego wyposażenia działek w szamba -dla Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Poznania. Jest to wynikiem zaleceń po inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na terenie naszego ogrodu w dniu 28.06.2016 roku. W tym celu zapraszamy do biura zarządu użytkowników działek którzy jeszcze nie wypełniły takiego oświadczenia podczas sobotnich dyżurów.

Czytaj dalej