Możliwość otrzymania dotacji dla działkowców ROD na usunięcie AZBESTU

W roku 2020 działkowcy i zarządy ROD mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadania polegającego na

usunięciu wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta Poznania.

Więcej informacji w poniższym linku :

http://www.poznan.pzd.pl/content.php?body=article&name=do-100-dotacji-na-usuwanie-azbes&lang=pl