GRATOWÓZ

                                                                       OGŁOSZENIE

Zarząd Komisaryczny  ROD „SZAFIREK” informuje że w dniu 08 maja 2021 r (sobota) o godz. 8:00 na teren parkingu zostanie podstawiony  GRATOWÓZ.

Przypominamy że odpady problemowe należy przynieść jedynie w wyznaczonym terminie należy je również załadować do kontenera.

Kontener po zapełnieniu zostanie usunięty. 

Zabrania się wyrzucania :

– odpadów zielonych ( trawa, gałęzie, korzenie, liście)

– papy, styropianu, eternitu, opon

– odpadów podlegających segregacji oraz odpadów komunalnych

                                    PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ KONTENERA