Na terenie ogrodu obowiązuję ograniczenie prędkość do 10 km/h

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek przypomina że, na terenie ogrodu obowiązuję ograniczenie prędkości do 10 km/h.

Przekraczanie tej prędkości zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich oraz powoduje ogromny kurz który, jest uciążliwy dla innych użytkowników działek.

Osoby które nie będą przestrzegać ograniczania prędkości decyzją zarządu będą miały dezaktywowany pilot.

Przypominamy że użytkownik działki odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego wiedzą lub zgodą na działce i w ogrodzie.