Obowiązkowe zaliczka na poczet opłaty ogrodowej na rok 2020

Zgodnie z uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym  koronavirusem COVID-19

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek zobowiązuje  do wnoszenia zaliczki na poczet opłaty ogrodowej  za rok 2020 niezależnie od powierzchni działki czy zużycia wody w kwocie 500,00 zł

Po ustaleniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Działkowców  wysokości  opłat na rok 2020 zaliczki te zostaną rozliczone, np. jeśli opłata za rok 2020 wyniesie za jakąś działkę 780,00 to do zapłaty pozostanie 280,00 zł

Zaliczkę należy uiścić do dnia 31 maja 2020 r.  na rachunek bankowy ROD Szafirek

Rozwiązanie takie zapewni środki na funkcjonowanie bieżącej działalności ROD, jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD.

Z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji Zarząd Komisaryczny nie jest w wstanie określić, kiedy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w roku 2020.

Prosimy  o śledzenie informacji znajdujących się na stronie internetowej ROD Szafirek lub tablicach ogłoszeń naszego ogrodu.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź drogą e-mail.