odbiór naliczeń opłat ogrodowych na rok 2022

Zarząd ROD  Szafirek prosi o odbiór naliczeń  opłaty ogrodowej  na 2022r. w biurze zarządu. 

Osoby które, chciały by uzyskać informację o opłacie ogrodowej w formie elektronicznej proszone są o zgłoszenie takiego życzenia na adres rodszafirek@poczta.fm z PODANIEM NR działki.

Taka forma przesyłania informacji dotyczy wyłączenie osób które wskazały swój adres poczty internetowej w deklaracji i wyraziły zgodę na taki sposób komunikowania się  z zarządem.