odbiór opłat ogrodowych

Zarząd Komisaryczny ROD ”Szafirek”  informuje, że  dnia 12 września br. (sobota ) w godz 11:00 – 12:00 

w biurze zarządu będą do odbioru opłaty ogrodowe za rok 2020

Od wysokości wskazanej na rozliczeniu należności należy odjąć wpłaconą zaliczkę na rok 2020.