Odczyt wodomierzy

Zgodnie z Regulaminem ROD §74 Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek informuje, iż upoważnił Pana E. Przybylskiego do odczytów wodomierzy.

Prosimy o udostępnienie studzienek (usuniecie wszelkich przeszkód uniemożliwiających dokonania odczytu)