Odpady Problemowe

Od dnia 9.03.2020 r.- 11.03.2020 r. można składować w wyznaczonym miejscu przy śmietnikach odpady problemowe.

Nie obejmują one odpadów po remontowych np. drzwi, gruzu, futryn, brodzików, toalet, itp.

Jeśli ktoś przyniesie odpady, które są zabronione, zostanie on zlokalizowany i wezwany do ich usunięcia. W przeciwnym wypadku zostanie on obciążony odrębną notą za wywóz i posprzątanie odpadów.