ODPADY ZIELONE

Zarząd ROD „Szafirek” informuje, że od dnia 09 kwietnia br. w biurze zarządu do odbioru dębą worki na bioodpady w ramach opłaty za śmieci.

Na jedną działkę przypada 8 szt. worków o pojemności 60 litrów na cały sezon.

Worki wydawane będą tylko użytkownikom działek za  pokwitowaniem.

Zapełnione worki z odpadami zielonymi można składować na terenie parkingu w miejscu do tego wyznaczonym.

Ponadto informujemy że nadal można zakupić większe worki tak jak w latach minionych.

Dodaj komentarz