Na terenie ogrodu obowiązuję ograniczenie prędkość do 10 km/h

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek przypomina że, na terenie ogrodu obowiązuję ograniczenie prędkości do 10 km/h.

Przekraczanie tej prędkości zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich oraz powoduje ogromny kurz który, jest uciążliwy dla innych użytkowników działek.

Osoby które nie będą przestrzegać ograniczania prędkości decyzją zarządu będą miały dezaktywowany pilot.

Przypominamy że użytkownik działki odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego wiedzą lub zgodą na działce i w ogrodzie.

Czytaj dalej


Worki na bioodpady w ramach opłaty

Zarząd  Komisaryczny ROD ”SZAFIREK” informuje, że osoby które nie odebrały jeszcze worków na bioodpady w ramach opłaty za śmieci proszone są o kontakt telefoniczny 506 818 608 w celu odbioru w/w worków.

Na jedna działkę przypada  8 szt. worków o pojemności 60 litrów  na cały  sezon.

 ZAPEŁNIONE WORKI Z  ODPADAMI ZIELONYMI MOŻNA SKŁADOWAĆ NA TERENIE PARKINGU W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM.

Czytaj dalej


Worki na bioodpady

W związku z podwyższonym kosztem  wywozu odpadów zielonych Zarząd Komisaryczny ROD zmuszony jest podnieść cenę worka na bioodpady  na kwotę  10 zł za 1 szt.

Osoby zainteresowane zakupem worków proszone są o kontakt telefoniczny      506 818 608

Zarząd jednocześnie informuję, iż w przypadku ujawnienia składowania odpadów zielonych w miejscu wyznaczonym w workach innych niż zakupionych w ROD „Szafirek” użytkownik działki z której pochodzą te odpady zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z nie ujętym w planie finansowym wywozem odpadów zielonych.

Czytaj dalej


GRATOWÓZ

                                                                       OGŁOSZENIE

Zarząd Komisaryczny  ROD „SZAFIREK” informuje że w dniu 16 maja 2020 r (sobota) o godz. 8:00 na teren parkingu zostanie podstawiony  GRATOWÓZ.

Przypominamy że odpady problemowe należy przynieść jedynie w wyznaczonym terminie należy je również załadować do kontenera.

Kontener po zapełnieniu zostanie usunięty. 

Zabrania się wyrzucania :

– odpadów zielonych ( trawa, gałęzie, korzenie, liście)

– papy, styropianu, eternitu, opon

– odpadów podlegających segregacji oraz odpadów komunalnych

                                    PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ KONTENERA

Czytaj dalej


Obowiązkowe zaliczka na poczet opłaty ogrodowej na rok 2020

Zgodnie z uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym  koronavirusem COVID-19

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek zobowiązuje  do wnoszenia zaliczki na poczet opłaty ogrodowej  za rok 2020 niezależnie od powierzchni działki czy zużycia wody w kwocie 500,00 zł

Po ustaleniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Działkowców  wysokości  opłat na rok 2020 zaliczki te zostaną rozliczone, np. jeśli opłata za rok 2020 wyniesie za jakąś działkę 780,00 to do zapłaty pozostanie 280,00 zł

Zaliczkę należy uiścić do dnia 31 maja 2020 r.  na rachunek bankowy ROD Szafirek

Rozwiązanie takie zapewni środki na funkcjonowanie bieżącej działalności ROD, jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD.

Z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji Zarząd Komisaryczny nie jest w wstanie określić, kiedy zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w roku 2020.

Prosimy  o śledzenie informacji znajdujących się na stronie internetowej ROD Szafirek lub tablicach ogłoszeń naszego ogrodu.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź drogą e-mail.

Czytaj dalej