Piloty Całodobowe

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek informuje, iż wszyscy użytkownicy użytkownicy pilotów całodobowych zobowiązani są w terminie do 30 czerwca 2021 roku okazać dokumenty świadczące o potrzebie korzystania z pilota całodobowego.

Nie okazanie dokumentu skutkować będzie DEZAKTYWACJĄ  pilota.