Przedogródek ważna informacja

Zarząd Komisaryczny ROD informuje, że w związku z panującą epidemią wstrzymuje do odwołania termin usunięcia nasadzeń.

Na podstawie § 68 Regulaminu ROD uprasza się o usunięcie wszelkich nasadzeń, płotków, kamieni itp. sprzed działki- teren wspólny ROD liczymy się od granicy działki. Zarząd wyznacza termin na usunięcie w/w nasadzeń i naniesień do 31.05.2020 r. 

Po tym terminie Zarząd Komisaryczny ROD wyznaczy wykonawcę, który wykona to w ramach dodatkowej opłaty, którą poniesie działkowiec. Sprawę ustalenia odpowiedzialności działkowca reguluje § 67 regulaminu ROD.