Przedogródek ważna informacja

Na podstawie § 68 Regulaminu ROD uprasza się o usunięcie wszelkich nasadzeń, płotków, kamieni itp. sprzed działki- teren wspólny ROD liczymy się od granicy działki lub zminimalizowania ich do odległości 30 cm od płotu. Zarząd wyznacza termin na usunięcie w/w nasadzeń i naniesień do 15.06.2021 r. 

Po tym terminie Zarząd Komisaryczny ROD wyznaczy wykonawcę, który wykona to w ramach dodatkowej opłaty, którą poniesie działkowiec. Sprawę ustalenia odpowiedzialności działkowca reguluje § 67 regulaminu ROD.