Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Zarząd ROD Szafirek informuje, iż w dniach  od 05-06 maja br.  oraz 9 do 11 maja br.

nastąpią  braki w dopływie prądu, w związku z modernizacją sieci elektrycznej.