Rębak na gałęzie – składowanie

Zarząd ROD  „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 01 kwietnia  br.   do 10 kwietnia br.  w miejscach wyznaczonych taśmą ostrzegawczą. 

Przypominamy , że należy usunąć nasadzenia znajdujące się w drodze/alejce  poza obszarem działki.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

INFORMUJEMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY