Remont linii elektrycznej c.d – remont drogi

Zarząd ROD Szafirek informuje, że z dniem 08 września br. przystępuje do naprawy nawierzchni drogi
 w alejkach Perłowej i Platynowej.

Przewidziany termin zakończenia prac – 08-11 września br. 

W związku z powyższym wyżej wymienione alejki oraz alejka Rubinowa na wysokości Perłowej i Platynowej w okresie prowadzenia robót zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów. W przypadku pozostawienia pojazdu w jednej z w/w alejek, pojazd ten zostanie odholowany na parking na koszt właściciela pojazdu. W trakcie prowadzenia prac alejki będą niedostępne, między innymi dla pojazdów wywożących nieczystości ciekłe. Zarząd sugeruje o dokonanie wywozu nieczystości z odpowiednim wyprzedzeniem oraz nie zamawiania żadnych dostaw towarów.