składowanie bioodpadów

ZARZĄD  ROD „SZAFIREK” INFORMUJE, ŻE OD  DNIA   01 STYCZNIA BR. ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA BIOODPADÓW DO KONTENERÓW

OSOBY POZOSTAWIAJĄCE  ODPADY ZIELONE  ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KOSZTAMI ICH WYWOZU NA PODSTWIE ODCZYTU ZAPISU Z MONITORINGU.