składowanie bioodpadów

ZARZĄD KOMISRYCZNY ROD „SZAFIREK” INFORMUJE, ŻE DO DNIA               30 LISTOPADA BR.

W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM MOŻNA SKŁADOWAĆ WORKI Z ODPADAMI ZIELONYMI.

PO TYM TERMINIE ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA WORKÓW.

OSOBY POZOSTAWIAJĄCE  ODPADY ZIELONE  ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KOSZTAMI ICH WYWOZU NA PODSTWIE ODCZYTU ZAPISU Z MONITORINGU.