Stawki opłat za użytkowanie działki

Składki i opłaty roczne za 2022 rok

Opłata Ogrodowa 1,54 zł od m2 powierzchni działki
Opłata wnoszona do PZD 0,10 zł za m2 powierzchni działki
składka Członkowska 6,00 zł
Fundusz inwestycyjno remontowy  558,00zł od działki
Opłata ogrodowa energetyczna 21,70 zł od działki
Wywóz śmieci segregowanych 195,00zł od działki
zaliczka na wodę naliczana indywidualnie
Opłata ogrodowa wodna   9,40 zł od działki
Montaż wodomierza 40,00 zł od działki
Koszt wodomierza i plomby 65,40 zł od działki
Woda za rok 2021   4,87 zł za m3 (w/g wskazań licznika)
Montaż licznika elektrycznego 100,00 zł od działki
Koszt licznika elektrycznego 88,56 zł od działki
Energia elektryczna    0,61 zł za kWh (w/g wskazań licznika)

Termin płatności wszystkich składek upływa 30 czerwca br. Po tym dniu będą naliczane  odsetki ustawowe oraz wysyłane upomnienie, za które będzie pobrana opłata 20,00 zł

  1. Opłata ogrodowa – opłata na rzecz ogrodu – wysokość składki uchwala walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na bieżące potrzeby ogrodu (między innymi  konserwacja infrastruktury itp…) i pozostaje w całości do dyspozycji zarządu.

Składki i opłaty jednorazowe w przypadku przeniesienia prawa do  działki

Opłata wpisowa 300,00 zł
Opłata inwestycyjna 1683,00zł
Opłata za kontener na śmieci 354,00 zł
Parking 300,00 zł

 

Konto bankowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Szafirek nr 41 1050 1520 1000 0090 7333 7603