Stawki opłat za użytkowanie działki

Składki i opłaty roczne za 2019 rok

Opłata Ogrodowa1,42 złod m2 powierzchni działki
Opłata wnoszona do PZD0,08 złza m2 powierzchni działki
składka Członkowska6,00 zł
Fundusz inwestycyjno remontowy134,00złod działki
Opłata ogrodowa energetyczna15,00 złod działki
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych96,00 złod działki
zaliczka na wodęnaliczana indywidualnie
Opłata ogrodowa wodna  5,00 złod działki
Montaż wodomierza35,00 złod działki
Koszt wodomierza i plomby59,09 złod działki
Woda za rok 2019  4,82 złza m3 (w/g wskazań licznika)
Montaż licznika elektrycznego36,00 złod działki
Koszt licznika elektrycznego36,00 złod działki
Energia elektryczna   0,56 złza kWh (w/g wskazań licznika)

Termin płatności wszystkich składek upływa 30 czerwca br. Po tym dniu będą naliczane  odsetki ustawowe oraz wysyłane upomnienie, za które będzie pobrana opłata 15,00 zł

  1. Opłata ogrodowa – opłata na rzecz ogrodu – wysokość składki uchwala walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na bieżące potrzeby ogrodu (między innymi  konserwacja infrastruktury itp…) i pozostaje w całości do dyspozycji zarządu.

Składki i opaty jednorazowe w przypadku przejęcia działki

Opłata wpisowa300,00 zł
Opłata inwestycyjna1260,00zł
Opłata za kontener na śmieci354,00 zł
Parking300,00 zł

 

Konto bankowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Szafirek nr 41 1050 1520 1000 0090 7333 7603