W ramach przypomnienia

Zarząd ROD Szafirek przypomina o zakazie:

  1. Parkowania na alejkach.
  2. Wyrzucania bio odpadów do zapełnionych kontenerów.
  3. Wrzucania do kontenerów z bio worków z wszelką zawartością.
  4. Wyprowadzania psów bez smyczy.
  5. Palenia ognisk.
  6. Przekraczania dozwolonej prędkości na terenie ogrodu.
  7. Używania uciążliwych i głośnych urządzeń w niedziele oraz dni świąteczne.
  8. Poruszania się po terenie ogrodu samochodem w godzinach zamknięcia bramy.