wyrównanie opłaty ogrodowej na rok 2021

W związku z uchwaleniem przez Walne Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 27 sierpnia br. wyższych

opłat za użytkowanie działki oraz funduszu remontowego w roku 2021, zarząd ROD Szafirek prosi o odbiór w biurze zarządu wyrównania do opłaty rocznej TERMIN wniesienia opłaty upływa z dniem 15 października br.

Istnieje możliwość udzielenia informacji  poprzez SMS po uprzednim zapytaniu.