Wysokie drzewa stwarzają zagrożenie

             Zarząd ROD Szafirek informuje iż, w ostatnim czasie  na naszym ogrodzie doszło do przewrócenia się drzew.

Zgodnie z Regulaminem ROD paragraf 54 punkt 5 mówi iż, wysokość  drzew nie powinna przekraczać 3 metrów. 

Posiadanie tak wysokich drzew przy panujących aktualnie warunkach atmosferycznych stwarza zagrożenie życia i minia Państwa oraz innym użytkownikom działek.

Jednocześnie przypominamy iż, za wszystkie szkody wyrządzone przez drzewa odpowiada użytkownik działki na której one rosą.