Zakaz parkowania na ALEJKACH

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek informuje iż, nadal obowiązuje zakaz parkowania na ALEJKACH.

Osobom które, nie będą przestrzegać zakazu zostanie dezaktywowany pilot, bez uprzedniego ostrzeżenia.