Zarząd

Zarząd ROD Szafirek

Mariusz Zieliński– Prezes Zarządu Komisarycznego
Tel.798 735 095
Bogusława AntkowiakSkarbnik

Inne osoby