WODA

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „SZAFIREK „ PRZYPOMINA UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE WYMIANY IŻ DO DNIA 20 MARCA BR. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE  SKONTAKTOWAĆ SIĘ OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO WYMIANY WODOMIERZA. PAŃSTWA OBECNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA PONIEWAŻ NALEŻY SPORZĄDZIĆ I PODPISAĆ PROTOKÓŁ WYMIANY URZĄDZENIA.

Przypominamy że usługa była lub jest doliczona do opłaty  rocznej.

Czytaj dalej


Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

15. 02. 2020 ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem                                                                                          20 lutego  br.

Lista z należnościami za wykorzystaną  energię elektryczną  zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej.

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie będą informowani za pośrednictwem tablicy ogłoszeń. 

Czytaj dalej


GRATOWÓZ

 OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „SZAFIREK” informuje że w dniu 05 Października 2019r (sobota) o godz. 8:00 na teren parkingu zostanie podstawiony GRATOWÓZ

Kontener po zapełnieniu zostanie usunięty.

Zabrania się wyrzucania :

– odpadów zielonych ( trawa, gałęzie, korzenie, liście)

– papy, styropianu, eternitu

– odpadów podlegających segregacji oraz odpadów komunalnych

 PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ KONTENERA

Czytaj dalej


Rębak na gałęzie

 

Zarząd ROD „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 03 października br. do 05 października br. do godz. 13:00 obok miejsca na bioodpady.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

PRZYPOMINAMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY

 

Czytaj dalej


Wjazd na teren ogrodu

Zarząd ROD „Szafirek” informuje że, z dniem 16 września 2019r wjazd na teren ogrodu będzie możliwy przez całą dobę.

Prosimy jednak o ograniczenie wjazdów i wyjazdów.

Ponadto prosi również o poruszanie się po terenie ogrodu z prędkością 10 km/h w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz   NIE  PARKOWANIE POJAZDÓW NA ALEJKACH

Czytaj dalej