Rębak na gałęzie zmiana terminu

W związku z niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi, termin składowania gałęzi zostaje przedłużony do dnia 25 kwietnia br. włącznie.

Zarząd ROD Komisaryczny „Szafirek’’ umożliwia składowanie obciętych gałęzi o średnicy do 5 cm na terenie parkingu od dnia 15 kwietnia  br.  do 18 kwietnia br.  obok miejsca na bioodpady.

Przypominamy , że należy usunąć nasadzenia znajdujące się w drodze/alejce  poza obszarem działki.

Po tym terminie zabrania się przynoszenia gałęzi na teren parkingu. Osoby które nie będą przestrzegały tych ustaleń zostaną zobowiązane do usunięcia  pozostawionych przez siebie gałęzi.

INFORMUJEMY ŻE TEREN PARKINGU JEST MONITOROWANY

 

 

 

Czytaj dalej


Opłaty za prąd

Najbliższy termin pobierania opłat za energię elektryczną:

 17 kwietnia br. ( sobota) od godz. 11:00 do 12:30

w biurze zarządu ROD Szafirek.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. przed wejściem do biura należy zdezynfekować ręce dostępnym w biurze środkiem. Nos i usta należy mieć zasłonięte. Uprasza się również o zachowanie odstępów podczas stania w kolejce do biura.

Ostateczny termin płatności upływa z dniem 23 kwietnia  br.

Lista z należnościami  za wykorzystaną  energię elektryczną  zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej i dotyczy wszystkich użytkowników działek. 

 

Jednocześnie informujemy że użytkownicy działek którzy nie złożyli pisemnej zgody na umieszczanie informacji o wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO nie mają podanej kwoty zużycia na tablicy. Obok takiego numeru działki widnieje zasłonięta kwota.

Czytaj dalej


ŻYCZENIA

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy Zarząd komisaryczny Rod Szafirek składa najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia i miłości,  spokoju i wytrwałości w dążeniu do celów.
Aby spokój ducha Państwa nie opuszczał, a radość w sercu rozpromieniła
Wasze życie.

Wesołych Świąt!!!

Czytaj dalej


Remont linii elektrycznej

Zarząd Komisaryczny ROD Szafirek informuje, że z dniem 6 kwietnia br. przystępuje do wykonania linii elektrycznej
z napowietrznej na doziemną
w alejkach Perłowej i Platynowej.

Przewidziany termin zakończenia prac – 20 kwiecień br. 

W związku z powyższym wyżej wymienione alejki w okresie prowadzenia robót zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów. W przypadku pozostawienia pojazdu w jednej z w/w alejek, pojazd ten zostanie odholowany na parking na koszt właściciela pojazdu. W trakcie prowadzenia prac alejki będą niedostępne, między innymi dla pojazdów wywożących nieczystości ciekłe. Zarząd sugeruje o dokonanie wywozu nieczystości z odpowiednim wyprzedzeniem oraz nie zamawiania żadnych dostaw towarów.

Ponad to w okresie prowadzenia prac będą występować przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Czytaj dalej


WYMINANA WODOMIERZA

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „SZAFIREK „ PRZYPOMINA ŻE WODOMIERZE PODLEGAJĄ  WYMIANIANE  CO PIĘĆ LAT.

UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE WYMIANY LUB TYM KTÓRYM PRZYPADA WYMIANA W TYM ROKU PROSIMY  ABY  DO DNIA 10 KWIETNIA BR.   SKONTAKTOWALI SIĘ Z OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO WYMIANY WODOMIERZA.

UŻYTKOWNIKU DZIAŁKI JEŚLI NIE MASZ  PEWNOŚCI CZY W TYM  ROKU PRZYPADA WYMIANA WODOMIERZA PROSZĘ  O KONTAKT TEL. 506 818 608.

PAŃSTWA OBECNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA PONIEWAŻ NALEŻY SPORZĄDZIĆ I PODPISAĆ PROTOKÓŁ WYMIANY URZĄDZENIA.

Przypominamy że usługa była lub jest doliczona do opłaty  rocznej.

Czytaj dalej


Składowanie BIOODPADÓW

W związku ze zmianami dotyczącymi wywozu śmieci BIO odpady w roku 2021 wyrzucane będą od kwietnia br. przez DZIAŁKOWCA, bezpośrednio do KONTENERA.

Zabrania się:

wrzucania odpadów WRAZ Z WORKIEM LUB INNYM OPAKOWANIEM,

wrzucania odpadów innych niż zielone,

wrzucania niepociętych gałęzi oraz powyżej 5 cm średnicy,

pozostawiania odpadów obok kontenera.

Jeśli kontenery są zapełnione działkowiec musi poczekać na ich opróżnienie przez firmę wywozową.

Jeśli powyższe zasady nie będą rygorystycznie przestrzegane przez działkowców kontenery zostaną zamknięte i działkowiec aby wyrzucić BIO odpady będzie musiał zakupić worek w cenie 10 zł.

Przypominamy że teren składowania odpadów jest monitorowany.

 

 

Czytaj dalej


Dyżur biura zarządu

  Zarząd Komisaryczny  ROD “Szafirek” informuje że, biuro zarządu  będzie czynne

                    13 marca  2021 r  w godz. 11:00 do 13:00

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. przed wejściem do biura należy zdezynfekować ręce dostępnym w biurze środkiem. Nos i usta należy mieć zasłonięte. Uprasza się również o zachowanie odstępów podczas stania w kolejce do biura.

 

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie.

 

 

Czytaj dalej