Worki na bioodpady

W związku z podwyższonym kosztem  wywozu odpadów zielonych Zarząd Komisaryczny ROD zmuszony jest podnieść cenę worka na bioodpady  na kwotę  10 zł za 1 szt.

Osoby zainteresowane zakupem worków proszone są o kontakt telefoniczny      506 818 608

Zarząd jednocześnie informuję, iż w przypadku ujawnienia składowania odpadów zielonych w miejscu wyznaczonym w workach innych niż zakupionych w ROD „Szafirek” użytkownik działki z której pochodzą te odpady zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z nie ujętym w planie finansowym wywozem odpadów zielonych.